Wim Menheer: “Morgenster”

menheer_morgenster(Flaptekst)
In Antwerpen wordt een arme, eenzame man vermoord. Zijn schedel werd met een ongeziene verwoestende kracht verbrijzeld en een oog werd uitgestoken.
Rechercheur Hans Pelsmaeckers leidt het onderzoek dat raadselachtiger wordt als er een tweede en daarna een derde man op identieke wijze worden vermoord.Naast het onderzoek maken we kennis met Kevin, de zoon van Hans Pelsmae-ckers. Kevin is 16 jaar en een supertalent in het voetbal. Hij voetbalt bij FC Antwerp en wordt door de supporters en door zijn vader op handen gedragen. De club en Kevin krijgen een zeer aantrekkelijk transferaanbod van Ajax.De moeder van Kevin, de vrouw van Hans Pelsmaeckers, is daar niet blij mee. Zij vindt haar zoon veel te jong. Als het contract, buiten haar weten om, toch wordt getekend komt er een breuk in het huishouden en stapt zij op.Inmiddels zit het onderzoek muurvast.Maar ook bij FC Antwerp is niet iedereen blij met de transfer. Bobke, de materiaalman, reageert bijzonder agressief en vijandig. En er gebeurt een drama. Bij de laatste wedstrijd van Kevin voor zijn club wordt hij onderuit geschopt en afgevoerd met een open dubbele beenbreuk. Zijn verdere carrière zit op de helling.Zijn vader is razend en begaat een vergissing. Hij wordt vervangen als hoofdrechercheur. Zijn collega’s Alexia Avonds en John Cardoen nemen het onderzoek van de ‘schedelmoorden’ over, maar Pelsmaeckers blijft discrete hulp geven. Als de voorzitter van FC Antwerp wordt vermoord op de tribune van het stadion is dit de aanzet voor een overrompelende, totaal onverwachte finale.

Morgenster, Uitgevery Ellessy, 2016.

Biografie Wim Menheer