Wim Menheer: “Furie”

menheer_Furie_sm1635. De 80-jarige oorlog woedt over de zuidelijke Nederlanden waar Spanje het bewind voert. De Frans-Staatse troepen verzamelen in de buurt van Maastricht en bereiden met een enorme legermacht een opmars voor, richting Brussel. Tienen ligt op hun route. Geruchten over een onzekere dreiging maken de burgers bang.
Wij volgen Nicolaas Templier, de zeventienjarige zoon van een lakenkoopman, en maken kennis met het leven in de stad. Nicolaas bezoekt het Begijnhof en beleeft er een spannend avontuur. Aan de rivier maakt hij een terechtstelling mee, doet tijdens de kermis een gruwelijke ontdekking in een schuur, krijgt een geheime opdracht van de Plebaan van de kerk van Sint-Germanus en ziet dingen die hij nog nooit heeft gezien.
Als rode draad in het verhaal zijn er enkele mysterieuze moorden op jonge meisjes.
De groeiende dreiging van het oorlogsgeweld maakt dat burgers de stad ontvluchten. Ook vader Templier bereidt een vertrek van zijn familie voor.
Op 8 juni valt de stad ten prooi aan de “furie”.

Furie – Uitgeverij Het Punt (2022)

Biografie Wim Menheer