Wedstrijd

Wedstrijdboekje met winnende verhalen 2018 kunt u hier  downloaden.

Wedstrijd 2018 (afgesloten)

Moorden in 29 Woorden

REGLEMENT

 1. De Vereniging van Vlaamse MisdaadAuteurs, (VVMA) schrijft een literaire wedstrijd uit in de Nederlandse taal, die de bedoeling heeft originaliteit en creativiteit in het thrillergenre te stimuleren.
 2. De wedstrijd staat open voor iedereen, ouder dan 16 jaar op 31/01/2018.
 3. De opdracht van de wedstrijd is: “Moorden in 29 woorden”. De tekst moet een titel dragen. De totale inzending, titel inbegrepen moet uit precies 29 woorden bestaan.
 4. Elke deelnemer mag slechts één tekst insturen.
 5. De inzending mag op generlei wijze illustraties bevatten.
 6. De teksten worden gemaild volgens de voorwaarden hierna vermeld.
  1. E-mailbericht (wordt niet bezorgd aan de jury) met de gegevens van de deelnemer:
  – naam
  – pseudoniem
  – titel van het verhaal
  – geboortedatum
  – adres – telefoonnummer
  – e-mailadres
  2. Bijlage 1 met verhaal waaronder enkel het pseudoniem vermeld wordt.
 7. De ingezonden verhalen mogen niet eerder gepubliceerd zijn, noch op het internet noch in gedrukte vorm. De verhalen mogen niet bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden.
 8. Verhalen niet conform het reglement en de voorwaarden worden onherroepelijk uitgesloten van deelname.
 9. De teksten worden uiterlijk op 31 januari 2018 verwacht op volgend mailadres: wedstrijd@vvma.be
  De maildatum geldt als inzenddatum.
 10. De inzendingen worden beoordeeld door de bestuursleden van de VVMA. De leden van de jury en hun familie zijn uitgesloten van deelname.
 11. De jury nomineert 1 winnaar en minstens 4 eervolle vermeldingen. De winnaars krijgen een boekenpakket Vlaamse thrillers.
 12. De proclamatie gebeurt in het voorjaar 2018 op een nog nader te bepalen crimescene.
 13. De uitspraak van de jury is bindend en kan geen aanleiding geven tot enige correspondentie. Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met het reglement.
 14. Door deelname aan de wedstrijd geef je VVMA de toelating zonder vergoeding je tekst op de website van VVMA en eventueel in een verzamelbundel, die op de avond van de prijsuitreiking aan de aanwezigen wordt uitgedeeld, te publiceren.

 

 

Wedstrijdboekje vorige wedstrijd,  ‘Pleeg ’n moord in 25 woorden’ kunt u hier downloaden.