Steven Van Belleghem: “De upgrade”

Vanbelleghem_DeUpgrade_smVier jaar na haar ontslag bij X-COM leidt Romy Bell een internationale organisatie die toeziet op het ethische kader bij medische vooruitgang. Dankzij de indrukwek-kende technologische evolutie sinds 2025 zijn baby’s op maat al lang geen uitzon-dering meer. Maar bij een undercoveroperatie in een DNA-lab in Londen ontdek-ken Romy en haar team nog meer: virussen op maat. Voor wie zijn deze virussen bedoeld? Waarom worden ze gemaakt? En wie zit achter dat hele idee van een gepersonaliseerd virus? Wanneer in Parijs de eerste dode valt, moet Romy Bell een strijd tegen de klok aangaan om het virus klein te krijgen en de ongekende doelwitten te beschermen.

De upgrade – Uitgeverij Manteau (2021)

Biografie Steven Van Belleghem