Ontmoetingsdag VVMA

Ontmoetingsdag VVMA-leden 20 april 2013 in Antwerpen

Er stond een stralende zon op onze eerste ontmoetingsdag. De agenda vermeldde een stadswandeling doorheen oud Antwerpen, aangeboden op basis van de historische thriller ‘Het geheim van Plantyn’ van auteur en ondervoorzitter van onze vereniging Willy Van Damme.

We kwamen samen in café ‘t Heilig Huisken in de Kloosterstraat, waar een zestiental geïnteresseerde schrijvers en sympathisanten opdaagden, waaronder onze voorzitter Christian De Coninck. Ook de pers was vertegenwoordigd.

Om 14.00 uur vertrokken we op de wandeling waarin Willy ons toonde waar de gebeurtenissen uit zijn boek zich hebben afgespeeld en plaatste die in hun historische context.
Het is namelijk de bedoeling om een ‘Dag van de Thriller’ in het leven te roepen. Op die door VVMA georganiseerde dag kunnen de auteurs aan de hand van hun boek een literaire rondleiding geven in de gemeente Zo hielden we o.a. halt in de Willem Lepelstraat, de Stoofstraat, aan de Kathedraal, op de Grote Markt, aan het Steen, het Vleeshuis, enz…
Op enkele plaatsen heeft Willy ook passages uit zijn boek voorgelezen, waardoor de toehoorders de visu konden vaststellen waar de gebeurtenissen zich afspeelden en zo het verhaal tot leven werd gebracht
Tegen half vijf arriveerden we op de eindbestemming aan het Plantin-Moretusmuseum op de Vrijdagmarkt. Nadien volgde de nabespreking in café De Groote Witte Arend. Daar konden de auteurs bij een drankje van gedachten wisselen over de toepassing op een eigen wandeling tijdens een ‘Thrillerweekend’. De enthousiaste auteurs stelden ook interessante plannen voor die nog om een verdere uitwerking vragen.

Deze wandeling was een testcase om te komen tot een jaarlijks weerkerend evenement. De bedoeling is dat elke bij de VVMA aangesloten auteur op dezelfde dag of weekend een wandeling kan organiseren die plaatsvindt in de omgeving waar zijn boeken zich afspelen.

Met deze eerste proefvoorstelling heeft Willy de mogelijkheden getoond die in dit project kunnen worden verwezenlijkt. De collega’s kunnen die dan naar eigen goeddunken volgend jaar zelf uitwerken. Voor velen vormde deze wandeling een aansporing om iets dergelijks in te richten.
Dit project past dan ook volledig in het kader van de doelstellingen van VVMA die specifiek gericht zijn op de promotie van de Vlaamse kwaliteitsvolle thrillers bij het grote publiek.

Ludo Geluykens