Jo Claes: “Vermoorde onschuld”

claes_vermoorde_onschuld(Recensie)
Met zijn achtste Thomas Berg verhaal heeft de schrijver een eenzame hoogte bereikt in het Vlaamse misdaadthriller-genre en bevindt zich aldus in een select gezelschap. De lezer wordt bij de aanvang van het boek argeloos in het verhaal gesleurd door een toevalligheid in het romantische Italiaanse Siena waar een vrouwelijke fan plotseling geconfronteerd wordt met haar favoriete schrijver, de succes-auteur Lebowski, vrouwelijke hartenbreker par excellence. Het breekt haar echter zuur op.
Het op het eerste zicht waterdichte onderzoek naar haar moord staat al spoedig op de helling.
In Leuven wordt Thomas aangesproken door de onderzoeksrechter om dit even te bekijken als vriendendienst.
De lezer wordt even later opnieuw uitgedaagd als bij de uitreiking van een boekenprijs Lebowski weer in de buurt is als er in een hotel (tweede maal) iemand uit de uitgeverswereld vermoord wordt. Opnieuw heeft hij de schijn tegen zich.

Als een traag op gang komende sneltrein komt geleidelijk een geslepen plot vol verwarring tot stand waarin Berg’s vaste onderzoeksteam met Coens, Meulenaer, de norse, zelfingenomen onderzoeksrechter Hove en anatoom-patholoog Zeebos figureren. Hoofdinspecteur Berg wordt nog introverter dan in de vorige romans, nog meer gefrustreerd in zichzelf gekeerd. Ondertussen ontwikkelt de schrijver talloze verschillende denkpistes en wendingen waarmee hij de argeloze lezer op sleeptouw neemt. Maar zijn de voor de hand liggende conclusies wel de juiste; wie misleidt wie? Iedere ondervraging brengt immers de aandachtige lezer aan het twijfelen.
Berg wordt gaandeweg meer en meer geconfronteerd met de genialiteit van de mysterieschrijver Lebowski zodat de vraag rijst: wat is fictie en wat is realiteit.

Claes’ uitmuntende kennis van zijn geliefde Leuven is een sterke troef in deze mystiekschepping en ik denk dat zowel voor oud-studenten als rasechte Leuvenaars er verschillende beschreven plaatsjes volslagen onbekend zijn. De ontdekkingstocht draagt echter bij tot een sterke verbondenheid tussen lezer en omgeving. Claes’ uitstekende iconografische kennis voegt een extra dimensie toe en deze mix van elementen laat de lezer verdwaasd achter in een op het eerste zicht ongelijke strijd tussen de hoofdinspecteur en de superieure Lebowski.

Houtekiet, 2015, 394 blz.

Walter Witvrouwen

Biografie Jo Claes