Huishoudelijk reglement

Art. 1. Doel van de vereniging

De VVMA heeft tot doel de Vlaamse misdaadauteurs en hun werk met alle tot haar beschikking staande middelen te promoten.

Art 2. Lidmaatschap

Het lidmaatschap is vooralsnog gratis. Om lid te worden, gelden de volgende criteria:

 2.1 Het lid moet Vlaams auteur zijn met Belgische nationaliteit.

2.2. Het lid moet auteur zijn van ten minste één misdaadroman die openbaar werd gepubliceerd. Een misdaadroman wordt gedefinieerd als behorende tot een rubriek volgens een of meerdere NUR-codes: 305, 330, 331, 332, 338 en 339. Auteurs van andere romans kunnen uitzonderlijk en mits goedkeuring van het bestuur in aanmerking genomen worden.

2.3. Uitzonderlijk kunnen niet-auteurs lid worden. Dit gebeurt na unaniem akkoord van het bestuur.

2.4 Een kandidaat-lid dient een schriftelijke aanvraag tot lidmaatschap in te dienen bij VVMA (vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com) .

2.5 Het lid moet de vereniging op de hoogte stellen van elke nieuwe publicatie van zijn/haar hand. Als blijkt dat aan dit artikel meermaals niet wordt voldaan, wordt de auteur als lid geschrapt.

2.6 Het lid dient eveneens de vereniging op de hoogte te brengen van iedere wijziging van zijn/haar e-mailadres. Aangezien de vereniging enkel het e-mailadres als contactmiddel hanteert, zal bij een ongeldig e-mailadres het lid automatisch van de ledenlijst worden geschrapt tot hij/zij zich opnieuw kenbaar maakt en de wens uit om lid te worden.

2.6 Indien een lid ingevolge art. 2.4 en 2.5 wordt geschrapt, blijven zijn/haar biografie en eerder aangekondigd werk vermeld op de website.

Art 3. Website en sociale media

De website met domeinnaam www.vvma.be en het e-mailadres vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com is en blijft aan de vereniging gekoppeld. Ofschoon de bij de VVMA betrokken sociale media (Facebook, Twitter, Instagram) deels op persoonlijke naam staan, dienen ze eveneens als eigendom van de vereniging te worden beschouwd.

Iedere auteur kan op elk ogenblik de over hem/haar gepubliceerde informatie op de website en andere sociale media, die onder VVMA-beheer vallen, laten wijzigen of verwijderen.

Art 4. Het bestuur

Het huidig bestuur is samengesteld als volgt:

  • Public Relations:    Robert Vandenberghe (Gent)
  • Redactie:              Ingrid Kooyman (Hoevenen)
  • Leden:                  Jeannette Mimi Funk (Hasselt), Ludo Geluykens (Ranst)

Nieuwe bestuursleden worden in consensus verkozen en aangesteld.

Art. 5. Privacy

De Vereniging van Vlaamse Misdaadauteurs correspondeert uitsluitend via e-mail. De e-mailadressen van de leden zijn beschermd en mogen op geen enkele manier worden vrijgegeven.

Dit geldt tevens voor de e-mailadressen van andere personen en vertegenwoordigers van bibliotheken.

——

Dit huishoudelijk reglement kan op elk moment door een unaniem akkoord van het bestuur worden aangepast of gewijzigd.