Hubert van Lier: “De Straffelozen”

cover straffelozen van lier

Hubert van Lier woont nu in Antwerpen West, beter bekend als ‘Linkeroever’. Tijdens zijn beroepsloopbaan was hij docent aan de Artesiushogeschool afdeling kinesitherapie.
Sinds 1999 schrijft hij thrillers.

RECENSIE
‘DE STRAFFELOZEN” is de achtste thriller van Hubert van Lier, die op historische feiten gebaseerd is. Wanneer Frederica Molsen tijdens het joggen een mobiele telefoon aan het Galgenweel in Antwerpen vindt, belt ze bij haar thuiskomst iemand uit de naamlijst op.Vanaf dat ogenblik wordt de spanning in deze indringende roman opgedreven. Als nieuwsgierige lezer zwem je mee met de stroom gevuld met intriges en onverwachte combines. De roman begint met onderzoeksjournalist, Robbe Tjerk, die Frederica Molsen in bescherming neemt. Op hun beurt doen zij een beroep op de commissaris Jasmine Traay om hen te helpen. Op een boeiende wijze wordt de lezer meegevoerd naar onder andere Duitsland, waar hij – samen met de actoren van het boek – belandt in een web van samenzweringen en allerhande vormen van gesjoemel en conflicten, die de lezer meevoeren naar de mysterieuze en duistere oorlogsjaren 1940 – 1945. We beleven de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog met tentakels tot op de dag van vandaag. Je wordt meegesleurd in de hopeloze oorlog van Duitsland en Rusland aan het oostelijke front. In het Duitse Parlement gaf gewezen rijkskanselier Kohl toe weet te hebben over verborgen financieringen uit   W.O. II. Familie van oud SS’ers deinzen niet terug om geweld te gebruiken bij het zoeken naar deze geheime Zwitserse rekening.

Hubert Van Lier schrijft boeiende dialogen, typeert op precieze wijze de figuren in zijn boek en confronteert ons met historische feiten, die we niet geleerd hebben in onze geschiedenislessen van destijds. Prof. Dr. Rik Pinxten schrijft over het boek: ‘In Vlaanderen zijn er niet veel die een ‘cliffhanger” kunnen schrijven. Met ‘De Straffelozen’ heeft Hubert Van Lier dat zeker gedaan.’                                    

Uitgeverij  Artus, 2014,  230 blz.

Jos Smets

Biografie Hubert van Lier