Contact

e-mail: Vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com

PRIVACYVERKLARING

De Vereniging van Vlaamse Misdaadauteurs correspondeert uitsluitend via e-mail. De e-mailadressen van de leden zijn beschermd en worden op geen enkele manier vrijgegeven. 
Dit geldt ook voor de e-mailadressen van de personen en vertegenwoordigers van bibliotheken in ons bezit. Er wordt alleen gecorrespondeerd met degenen die hebben verklaard de nieuwsbrief verder te willen ontvangen.

De op de website vermelde biografie wordt goedgekeurd door de betrokken auteur. Hij/zij kan op ieder ogenblik vragen om wijzigingen aan te brengen of haar volledig te laten verwijderen.
Hoe wordt u als auteur lid?

Vanaf 2019 vervalt het jaarlijkse lidgeld 
U wordt als Vlaamse misdaadauteur automatisch lid door een mailtje te sturen naar Vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com

Zie ook het HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Contactpersonen:

Public relations (facebook, twitter, instagram, website, nieuwsbrief):
Robert Vandenberghe  
Financiën 
Ludo Geluykens 

e-mail: Vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com