Ignace Dermaux: “Coeur de Boeuf”

8287_coeurdeboeuf(Recensie)
Dit is het eerste deel van een misdaadtweeluik van Ignace Dermaux dat handelt over de strijd om de macht over energie in Europa. De titel ‘Coeur de Boeuf’ slaat op de ossenharttomaat die van binnen naar buiten rijpt.

Inhoud
Bij een bomaanslag op een tankstation langs de E40 bij Gent komen 17 mensen om het leven, waaronder de vrouw en de dochter van Arthur Doringen, een burgerlijk ingenieur. Hijzelf overleeft ternauwernood de explosie die wordt opgeëist door een obscure terreurgroep. Na een maandenlange revalidatie gaat hij, koppig als hij is, op zoek naar de ware toedracht. Met de hulp van een inspecteur van de politie valt hij op merkwaardigheden bij de onderdirecteur van een Spaanse onderneming, een zekere Carlos Figueroa, die ook bij de aanslag om het leven kwam. Op zoek naar meer informatie, wil Arthur met de ouders van Carlos spreken die in Pamplona wonen.
In het dorpje Roncal komt Arthur in contact met Suzanne, een avontuurlijke Belgische vrouw die daar een afspraak heeft met een oude invalide vrouw. Suzanne was ook naar Spanje gekomen om uit te vinden wat de betekenis was van een aantal raadselachtige brieven die ze van de voor haar onbekende Carlos had ontvangen. Arthur en Suzanne ontdekken dat ze beiden op zoek zijn naar de achtergronden van dezelfde persoon Carlos. Amandine onthult tenslotte aan Arthur en Suzanne haar geheim dat ze al jaren verborgen hield. Daardoor geraken ze betrokken bij een machtsspel van economische belangen die hun beide levens in gevaar brengt.

Commentaar
Ignace Dermaux heeft hier een zeer verzorgde plot opgesteld. In twee onafhankelijke verhaallijnen die mekaar na een zekere tijd kruisen, brengt hij de protagonisten met elkaar in contact. De hoofdpersonages worden zeer uitvoerig beschreven, zodat men gemakkelijk met hun lotgevallen en emoties kan meeleven.
In een vlotte stijl schetst hij zeer duidelijk dat de economische macht in handen van enkele rijke families ligt. Hierbij zijn sommige beschouwingen wellicht iets te uitvoerig gebracht, wat de spanningsboog te lang onderbreekt.
De auteur werkt veel met flashbacks. Hij beschrijft ook afzonderlijk de handelingen van zijn personages die zich tegelijkertijd afspelen, waardoor men wel eens moet teruggrijpen naar een vroegere situatie. In het midden van het boek past de puzzel in mekaar. Als een sneltrein raast het verhaal dan naar het einde toe, maar men voelt aan dat er nog een vervolg komt.

Beoordeling
Dit is een overtuigend debuut. Aanvankelijk vraagt men zich af wat de hoofdpersonages met elkaar te maken hebben. Geleidelijk aan komt men de verbanden te weten en wordt het grote geheim onthuld. Vanaf dat ogenblik wordt het razend spannend.

Uitgeverij Kramat, Westerlo, 2011, 285 blz.

Willy Van Damme