Contact

e-mail: vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com

Lidgeld

Het jaarlijkse lidgeld (per kalenderjaar) bedraagt € 20. Dit bedrag kan worden gestort op: rekeningnummer BE10 0017 5831 9404 met vermelding 'Lidgeld VVMA 2018' en uw auteursnaam.
Steunend lid: minimum €30
Contactpersonen:

Public relations (facebook, twitter, website, nieuwsbrief):
Robert Vandenberghe: e-mail: rob.vandenberghe@skynet.be 
Financiën
Gie Van den Vonder e-mail: guido.van.den.vonder@telenet.be