Contact

e-mail: Vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com

De Vereniging van Vlaamse Misdaadauteurs correspondeert uitsluitend via e-mail. De e-mailadressen van de leden zijn beschermd en worden op geen enkele manier vrijgegeven. 

De op de website vermelde biografie wordt goedgekeurd door de betrokken auteur. Hij kan op ieder ogenblik vragen om wijzigingen aan te brengen of haar volledig te laten verwijderen.
Lidgeld

Het jaarlijkse lidgeld (per kalenderjaar) bedraagt € 20. Dit bedrag kan worden gestort op: rekeningnummer BE10 0017 5831 9404 met vermelding 'Lidgeld VVMA 2018' en uw auteursnaam.
Steunend lid: minimum €30
Contactpersonen:

Public relations (facebook, twitter, website, nieuwsbrief):
Robert Vandenberghe: e-mail: rob.vandenberghe@skynet.be 
Financiën
Gie Van den Vonder e-mail: guido.van.den.vonder@telenet.be