Contact

e-mail: Vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com

PRIVACYVERKLARING

De Vereniging van Vlaamse Misdaadauteurs correspondeert uitsluitend via e-mail. De e-mailadressen van de leden zijn beschermd en worden op geen enkele manier vrijgegeven. 
Dit geldt ook voor de e-mailadressen van de personen en vertegenwoordigers van bibliotheken in ons bezit. Er wordt alleen gecorrespondeerd met degenen die hebben verklaard de nieuwsbrief verder te willen ontvangen.

De op de website vermelde biografie wordt goedgekeurd door de betrokken auteur. Hij kan op ieder ogenblik vragen om wijzigingen aan te brengen of haar volledig te laten verwijderen.
Lidgeld

Het jaarlijkse lidgeld (per kalenderjaar) bedraagt € 20. Dit bedrag kan worden gestort op: rekeningnummer BE10 0017 5831 9404 met vermelding 'Lidgeld VVMA 2018' en uw auteursnaam.
Steunend lid: minimum €30
Contactpersonen:

Public relations (facebook, twitter, website, nieuwsbrief):
Robert Vandenberghe  
Financiën 
Gie Van den Vonder 

e-mail: Vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com