Category Archives: Claes Jo

Jo Claes: “Het gewicht van de haat”

claes_het-gewicht-van-de-haat_smNovember 2015. Leuven engageert zich om tweehonderdvijftig Syrische vluchtelingen op te vangen, maar dat stuit op hevig protest. De buurtbewoners organiseren betogingen, de ultrarechtse partij Leuven Eerst zet het stadsbestuur onder druk, de bevolking valt uit elkaar in voor- en tegenstanders.
Wanneer op enkele dagen tijd twee mensen in het opvangcentrum worden vermoord, krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg de opdracht om de zaak te onderzoeken. Alles wijst erop dat de dader of daders de Syrische vluchtelingen uit de stad willen, tot een allochtone inwoner van Leuven wordt vermoord.
Vanaf dat ogenblik vermoedt Berg dat er meer aan de hand is, zeker wanneer nog een Leuvenaar van vreemde origine om het leven wordt gebracht en hij een bizarre ontdekking doet: de moorden werden allemaal volgens een vast patroon gepleegd. Het motief dat zich langzaam maar zeker aftekent, is gruwelijker dan hij ooit voor mogelijk had gehouden.

Het gewicht van de haat, Uitgeverij Houtekiet, 2017.

Biografie Jo Claes

Jo Claes: “Over elk vergeten heen”

Claes_over-elk-vergeten-heen_smOp een kunstveiling in Antwerpen is hoofdinspecteur Thomas Berg er getuige van hoe een bronzen beeld van Constantin Meunier tegen een recordprijs wordt verkocht. Het beeld stelt de mythologische figuur Psyche voor en dateert van 1894. De nieuwe eigenaar, die toevallig in hetzelfde hotel logeert als Berg, wordt die nacht vermoord en het beeld gestolen. De belangrijkste verdachte is een Leuvense antiekhandelaar, tot op Valentijnsdag een tweede slachtoffer valt. Zijn hart is doorboord met een pijl en zijn lijk ligt tentoongespreid in de crypte van de man die ooit opdracht gaf om het beeld te maken. In de loop van het onderzoek wordt duidelijk dat het kunstwerk de helft is van een set, Eros en Psyche, waarvoor twee geliefden model hebben gestaan: een meisje uit de Leuvense burgerij en een joodse jongeman die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de Gestapo werd verraden.
Het oude liefdesverhaal, de moord op Valentijnsdag, de pijl in het hart… alle elementen lijken erop te wijzen dat de dader doelbewust de mythe van Eros en Psyche kopieert, tot er een derde dode valt en Berg beseft dat er nog iets veel gruwelijkers aan de hand is.

Over elk vergeten heen, Uitgeverij Houtekiet, 2017

Biografie Jo Claes

Jo Claes: “Voor wie de klok slaat”

(Flaptekst)

Claes_voor-wie-de-klok-slaatIn Leuven gebeurt het onvoorstelbare: op de openingsdag van het nieuwe academiejaar worden plots schoten afgevuurd op de stoet professoren in toga. De toeschouwers stuiven gillend uit elkaar; de chaos is compleet. Op de straatstenen blijft een man dood achter.
Hoofdinspecteur Thomas Berg is niet alleen getuige van de aanslag, tijdens de achtervolging van de dader verliest iemand van zijn team het leven. Berg voelt zich verantwoordelijk voor de dood van zijn collega en is vastbesloten uit te zoeken wie achter de aanslag zit.De eerste tekenen wijzen op een politieke moord, maar wie heeft er belang bij op een groep professoren te schieten? Berg staat voor een raadsel. Hij krijgt hulp van Tatyana, de assistente van het slachtoffer. Stilaan begint er iets tussen hen te groeien. Tot Tatyana hem iets vertelt wat niemand had vermoed en de zaak een bijzonder dramatische wending krijgt.

Voor wie de klok slaat, Uitgeverij Houtekiet, (2016), 320 blz.

Biografie Jo Claes

 

Jo Claes: “Vermoorde onschuld”

claes_vermoorde_onschuld(Recensie)
Met zijn achtste Thomas Berg verhaal heeft de schrijver een eenzame hoogte bereikt in het Vlaamse misdaadthriller-genre en bevindt zich aldus in een select gezelschap. De lezer wordt bij de aanvang van het boek argeloos in het verhaal gesleurd door een toevalligheid in het romantische Italiaanse Siena waar een vrouwelijke fan plotseling geconfronteerd wordt met haar favoriete schrijver, de succes-auteur Lebowski, vrouwelijke hartenbreker par excellence. Het breekt haar echter zuur op.
Het op het eerste zicht waterdichte onderzoek naar haar moord staat al spoedig op de helling.
In Leuven wordt Thomas aangesproken door de onderzoeksrechter om dit even te bekijken als vriendendienst.
De lezer wordt even later opnieuw uitgedaagd als bij de uitreiking van een boekenprijs Lebowski weer in de buurt is als er in een hotel (tweede maal) iemand uit de uitgeverswereld vermoord wordt. Opnieuw heeft hij de schijn tegen zich.

Als een traag op gang komende sneltrein komt geleidelijk een geslepen plot vol verwarring tot stand waarin Berg’s vaste onderzoeksteam met Coens, Meulenaer, de norse, zelfingenomen onderzoeksrechter Hove en anatoom-patholoog Zeebos figureren. Hoofdinspecteur Berg wordt nog introverter dan in de vorige romans, nog meer gefrustreerd in zichzelf gekeerd. Ondertussen ontwikkelt de schrijver talloze verschillende denkpistes en wendingen waarmee hij de argeloze lezer op sleeptouw neemt. Maar zijn de voor de hand liggende conclusies wel de juiste; wie misleidt wie? Iedere ondervraging brengt immers de aandachtige lezer aan het twijfelen.
Berg wordt gaandeweg meer en meer geconfronteerd met de genialiteit van de mysterieschrijver Lebowski zodat de vraag rijst: wat is fictie en wat is realiteit.

Claes’ uitmuntende kennis van zijn geliefde Leuven is een sterke troef in deze mystiekschepping en ik denk dat zowel voor oud-studenten als rasechte Leuvenaars er verschillende beschreven plaatsjes volslagen onbekend zijn. De ontdekkingstocht draagt echter bij tot een sterke verbondenheid tussen lezer en omgeving. Claes’ uitstekende iconografische kennis voegt een extra dimensie toe en deze mix van elementen laat de lezer verdwaasd achter in een op het eerste zicht ongelijke strijd tussen de hoofdinspecteur en de superieure Lebowski.

Houtekiet, 2015, 394 blz.

Walter Witvrouwen

Biografie Jo Claes

Jo Claes: “De mythe van Methusalem”

Claes_de mythe(Flaptekst)
In een Leuvens lab voor stamcelonderzoek wordt een fenomenale ontdekking gedaan waarmee veroudering drastisch kan worden afgeremd. Terwijl de hele wetenschappelijke wereld met verstomming is geslagen, pleegt het hoofd van het lab zelfmoord tijdens zijn vakantie op Kreta.

Andreas Kurver, freelancejournalist, heeft zo zijn bedenkingen bij de spectaculaire ontdekking en besluit de zaak te onderzoeken. Tegelijkertijd wordt hoofdinspecteur Thomas Berg benaderd door de verloofde van de overleden professor die ervan overtuigd is dat haar vriend werd vermoord.

Berg heeft intussen de mooie Haynee Deferm leren kennen die als assistente in het lab werkt. Hij ondervindt heel wat tegenkanting tijdens het onderzoek, maar als ook in Leuven iemand in verdachte omstandigheden zelfmoord pleegt, wordt voor iedereen duidelijk dat er veel meer aan de hand is dan op het eerste gezicht lijkt. Wat Berg ontdekt, tart elke verbeelding…

Uitgeverij Houtekiet, 2014

Voor dit boek ontving Jo Claes de Hercule Poirot publieksprijs 2014 en de Gouden Strop 2015.

Biografie Jo Claes