Maandelijks archief: augustus 2021

Sterre Carron: “Verdwaalde ziel”

Carron_Verdwaalde ziel_smTwee jaar na de dood van haar zoon kampt Krista Pauwels met psychoses. Ze hoort en ziet hem overal en beseft dat ze snel moet handelen om haar zoon en zichzelf in veiligheid te brengen. Het gevolg daarvan is dat de familie niet wil dat ze alleen thuis is. Op een ochtend maakt de werkster melding van een gruwelijke ontdekking ten huize Pauwels. De zaak wordt toevertrouwd aan hoofdinspecteur Rani Diaz.
Als even later de bekende en geliefde huisarts Loes Luzac spoorloos verdwijnt, neemt de druk op Rani toe. Haar team wordt door elkaar geschud door de komst van een nieuwe collega. Hij krijgt niet de kans om zich goed in te werken, want de bloedstollende gebeurtenissen vragen om een snelle oplossing. Intimiderende boodschappen vanuit een onbekende hoek vergroten de stress. De speurders willen zo snel mogelijk een eind maken aan de nachtmerrie waarin ze zijn beland, maar worden voortdurend geconfronteerd met nieuwe delicten.

Verdwaalde ziel – Uitgeverij Witsand (2021)

Biografie Sterre Carron

Johnny Bollé: Wilde gok

Bolle_wilde-gok_smZuid-Frankrijk 1970. De weduwe Céleste De Châtillon en haar twee dochters lijken een zorgeloos leven te leiden in hun villa nabij Menton. In werkelijkheid brengt een schuldenberg hen op de rand van de afgrond. Wanneer de gokverslaafde Céleste dieper verstrikt raakt in de moorddadige tentakels van het plaatselijke drugsmilieu, komt het leven van haar lievelingsdochter Beau in gevaar. Celeste is wanhopig en bedenkt een waanzinnig plan om uit de schulden te komen. Haar plan lijkt te lukken, totdat de vreemde Léon de opdracht krijgt om Céleste en haar dochter te vermoorden. Ondertussen wordt in een dorpje in de Provence een jonge vrouw in paniek wakker. Ze leidt aan geheugenverlies waardoor ze geen andere keuze heeft dan de man die met haar woont, te vertrouwen. Alles verandert wanneer een mysterieuze vrouw contact met haar legt. Dan neemt haar leven uit het niets een ongekende wending.

Wilde gok – Uitgeverij Phoenix Books (2021)

Biografie Johnny Bollé

Jeannette Mimi Funk: “Gerechtigheid”

Funk_gerechtigheid_smAls er een lijk komt bovendrijven aan de sluis van Godsheide in Hasselt, worden Esther en haar team ingeschakeld.
Wat hebben een schrijver, die door onorthodoxe uitspraken de belangstelling van de politie opwekt, twee boezemvrienden en twee escortdames met elkaar te maken?
Er ontspint zich een web van leugens en intriges. Bestaat er een verband tussen deze mensen? Esther en haar team staan voor een compleet raadsel totdat de laatste puzzelstukken op hun plaats vallen en de gruwelijke waarheid aan het licht komt.

Gerechtigheid – Uitgegeven door de Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers (2021)

Biografie Jeannette Mimi Funk

Sandra J. Paul: “Paniek”

Paul_Paniek_smWillem: De eerste knallen lijken op voetzoekers, tot het schreeuwen begint. Verborgen in een schuilplaats met vijf anderen luistert Willem wanhopig naar de kreten om hulp. Ze zitten in the middle of nowhere, niemand komt hen helpen. Hoelang zal het duren voor de schutters hun schuilplaats ontdekken?
Jake: Jake staart verward naar de feestelijk uitgedoste gasten die in paniek de trap oprennen, en te laat beseffen dat er geen uitweg voor hen is. Schoten weergalmen door het gebouw, hij ziet de schutters op zich afkomen. Hij beseft dat enkel de dood op hem wacht als hij niet meteen reageert.
Willem en Jake nemen een drastisch besluit. Wachten op de dood is geen optie. Paniek ook niet.
In dit boek zijn twee aparte verhalen over hetzelfde drama verweven.

Paniek – Uitgeverij Hamley Books (2021)

Biografie Sandra J. Paul

Ludo Driesen: “De bomaanslag”

Driesen_Bomaanslag_smOp een dag komen Hanna en haar papa Laurent in Kleine-Brogel wonen. In dat kleine dorp ligt een militaire vliegbasis. Joerie, Jochen en Iezabel sluiten vriendschap met Hanna. Tijdens een bezoekje aan Hanna komt Iezabel te weten dat er een bomaanslag beraamd wordt op Kleine-Brogel Air Base. Een zekere L is de leider van de terreurgroep. Meteen brengt Iezabel haar vrienden Joerie en Jochen op de hoogte. Iezabel denkt dat de papa van Hanna achter de aanslag zit. De drie vrienden ontdekken de plaats en de datum van de aanslag. Een bomaanslag op een militaire basis met misschien wel kernwapens wordt een catastrofe. Daarom vinden de drie vrienden dat ze de militairen op de hoogte moeten brengen. Ze bezoeken de wachtpost van de basis en doen hun verhaal aan de beveiligingsagenten, de Fore Protection. Maar deze geloven hen niet. Dan stelt Joerie zijn vrienden voor om zelf de bomaanslag te verijdelen. Dat brengt hen in een geweldig avontuur. Meermaals komt hun leven in gevaar. Maar wat doen de drie om de aanslag te verijdelen? Lukt hen dat wel? Is Laurent, de papa van Hanna, dan toch de meneer L?

De bomaanslag – Uitgeverij Het Punt (2021)

Biografie Ludo Driesen